A Comprehensive Review of Pluralsight: Is It Worth It?

Đánh giá toàn diện về Pluralsight: Nó có đáng không?

Là một chuyên gia công nghệ đang tìm cách nâng cao kỹ năng và sự nghiệp của mình, bạn có thể đã xem Pluralsight như một lựa chọn cho việc học trực tuyến. Với hơn 7.000 khóa học và cộng đồng các tác giả chuyên gia, Pluralsight cung cấp các khóa học video về công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin và kỹ năng sáng tạo mới nhất. Tuy nhiên, với rất nhiều lựa chọn dành cho giáo dục trực tuyến, làm sao bạn biết liệu Pluralsight có đáng để đầu tư hay không? Đánh giá toàn diện này sẽ cung cấp phân tích chuyên sâu về những gì Pluralsight cung cấp, đánh giá ưu và nhược điểm của nền tảng học tập và xác định xem các gói đăng ký của họ có mang lại giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra hay không. Cuối cùng, bạn sẽ có những hiểu biết cần thiết để quyết định xem Pluralsight có phải là lựa chọn đúng đắn để nâng cao kỹ năng công nghệ và sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới hay không.

Đánh giá Pluralsight cho năm 2023 | Hướng dẫn chuyên gia

Pluralsight là gì?

Pluralsight là gì?

Pluralsight là một công ty giáo dục trực tuyến tư nhân cung cấp các khóa đào tạo qua video cho các chuyên gia công nghệ. Được thành lập vào năm 2004, Pluralsight cung cấp hơn 7.000 khóa học video về các chủ đề như điện toán đám mây, phát triển thiết bị di động, bảo mật CNTT và khoa học dữ liệu.

Nền tảng này có một danh mục khóa học đơn giản cho phép bạn lọc các khóa học theo chủ đề, cấp độ kỹ năng và thời lượng video. Mỗi khóa học bao gồm các câu đố tương tác và bài tập viết mã để giúp củng cố việc học của bạn. Bạn cũng có thể tải tài liệu khóa học để học ngoại tuyến.

Pluralsight cung cấp ba gói đăng ký chính:

 1. Cá nhân: Dành cho những cá nhân muốn tiếp thu các kỹ năng công nghệ mới. Gói này bắt đầu ở mức $29 mỗi tháng và cung cấp quyền truy cập vào thư viện khóa học và nền tảng học tập đầy đủ.
 2. Kinh doanh: Dành cho các nhóm và công ty muốn cập nhật kỹ năng của mình. Các gói kinh doanh bắt đầu ở mức 499 USD mỗi năm cho 5 người dùng và cung cấp số liệu phân tích để theo dõi tiến trình của nhân viên.
 3. Doanh nghiệp: Dành cho các tổ chức lớn muốn gắn kết đào tạo công nghệ với mục tiêu kinh doanh của họ. Các gói doanh nghiệp được tùy chỉnh dựa trên nhu cầu và ngân sách của công ty bạn. Họ cung cấp các tính năng bổ sung như lộ trình học tập, kênh và cố vấn.

Tóm lại, Pluralsight là một giải pháp học tập trực tuyến sáng tạo để nắm vững các kỹ năng công nghệ có giá trị. Với các kế hoạch linh hoạt và nhiều lựa chọn khóa học video, Pluralsight có nhiều thứ để cung cấp cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Nếu bạn đang muốn mở rộng kiến ​​thức kỹ thuật của mình một cách hiệu quả, Pluralsight chắc chắn đáng để xem xét.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC TỪ “PLURALSIGHT”:::>>

pluralsight" Icon - Tải xuống miễn phí – Iconduck

 

Tổng quan về thư viện khóa học Pluralsight

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng kỹ thuật của mình và theo kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng của CNTT, Pluralsight cung cấp một thư viện trực tuyến rộng lớn gồm các khóa học video do các chuyên gia trong ngành giảng dạy.

Chủ đề khóa học

Pluralsight có các khóa học với nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:

 • Ngôn ngữ lập trình: C#, Java, Python, JavaScript, v.v.
 • Điện toán đám mây: AWS, Azure, Google Cloud
 • Công nghệ phần mềm: Agile, DevOps, mẫu thiết kế
 • Hoạt động CNTT: Linux, mạng, an ninh mạng
 • Kỹ năng sáng tạo: Thiết kế UX, phát triển trò chơi, tạo mô hình 3D

Các khóa học mới được bổ sung hàng tuần về các công nghệ và công cụ mới nhất. Cho dù bạn muốn học một ngôn ngữ mã hóa mới, nâng cao kỹ năng về cơ sở hạ tầng đám mây hay lấy chứng chỉ trong lĩnh vực CNTT, Pluralsight có thể có khóa học dành cho bạn.

Chất lượng khóa học

Pluralsight hợp tác với các tác giả là chuyên gia và nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ để phát triển các khóa học chất lượng cao. Nội dung được cập nhật, với các khóa học cũ được làm mới hoặc ngừng hoạt động. Chất lượng khóa học được đảm bảo thông qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt.

Lộ trình học tập

Pluralsight tổ chức các khóa học liên quan vào Lộ trình học tập để giúp hướng dẫn việc học của bạn một cách có cấu trúc. Lộ trình Học tập cung cấp một bộ khóa học được tuyển chọn để nắm vững các kỹ năng trong các lĩnh vực như phát triển web front-end, khoa học dữ liệu và bảo mật CNTT.

Học tập tương tác

Nhiều khóa học có các bài tập và câu đố viết mã tương tác để củng cố việc học của bạn. Bạn có thể viết mã ngay trên trình duyệt để thực hành các kỹ năng từ các khóa học. Một số khóa học còn cung cấp phòng thí nghiệm ảo và hộp cát để có được trải nghiệm thực hành.

With its vast library, focus on quality, and interactive features, Pluralsight is a premier destination for advancing your technical skills. The depth and breadth of content makes an annual subscription worthwhile for any professional looking to keep their skills and knowledge up to date.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

Free Pluralsight Logo Icon - Download in Colored Outline Style

Top Features and Benefits of Pluralsight

Pluralsight offers several useful features and benefits for lifelong learners and professionals.

Vast Library of High-Quality Content

Pluralsight provides access to over 7,000 video courses taught by industry experts in a wide range of technical subjects. New content is added weekly to keep skills and knowledge up to date with the latest technologies and practices. The courses cover popular and in-demand tools, languages, and frameworks like Python, Kubernetes, SQL, JavaScript, and more.

Role IQ and Skill Assessments

Role IQ provides personalized learning paths based on job roles and responsibilities. Take an assessment to determine current skill levels across various technologies and domains. Role IQ then recommends courses to strengthen skills and prepare for career advancement. Skill assessments offer quizzes and tests to benchmark knowledge in specific areas. These tools allow you to focus learning on the skills that matter most for your goals and objectives.

Project-Based Learning

Many courses on Pluralsight incorporate hands-on projects and interactive coding exercises to apply concepts and techniques. Projects provide opportunities to build real solutions, debug issues, and think critically about the course material. Guided projects walk through building an application from start to finish. Sandbox projects offer less direction for open-ended learning.

Learning Tools and Features

Pluralsight includes useful tools to enhance the learning experience like interactive coding environments, transcripts, bookmarks, notes, and course discussions. The platform is available via the website or mobile apps for offline viewing. Playback speed can be adjusted and courses can be watched multiple times. Certificates of completion are provided for each course.

Affordable Pricing

Pluralsight offers reasonably priced subscription plans for individuals and businesses. Plans provide full access to the course library and platform tools with options for monthly or annual billing. Discounts are offered for longer-term subscriptions. Pluralsight is an worthwhile investment for ongoing technical and professional development.

In summary, Pluralsight provides a robust set of features, tools, and resources for building skills in today’s most in-demand technologies. The platform offers a personalized and self-paced learning experience for continual growth and career success. For technical professionals, Pluralsight can be an invaluable resource for keeping knowledge and abilities up-to-date in a fast-changing landscape.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

Pluralsight Skills - Opiniones, precios y características - Capterra Colombia 2023

Pluralsight Pricing and Subscription Options

Pluralsight offers several subscription options to suit your needs and budget. Their plans provide access to interactive courses, projects, and assessments.

Monthly Subscription

The monthly subscription provides access to Pluralsight’s full course library for $29 per month. This plan is best if you want flexibility to cancel at any time. You’ll be billed monthly until you cancel.

Annual Subscription

For $299 per year, an annual subscription provides access to the entire course library and saves you $89 versus paying monthly. This plan is ideal if you know you want access for the next 12 months. You’ll be billed once annually until you cancel.

Business Plans

Pluralsight offers enterprise solutions for businesses. Pricing varies but provides single sign-on (SSO), analytics, and the ability to assign content to team members. These plans also include a team of experts to help onboard and train your team. Business plans provide access to Pluralsight’s full content library, projects, skill assessments, and channels.

In summary, Pluralsight aims to make professional technology skills accessible for individuals and businesses. Their subscription options provide interactive content and learning paths for a variety of budgets. The monthly and annual plans are affordable for individuals, while enterprise solutions provide more robust features for businesses. Overall, Pluralsight’s pricing reflects their goal to enable anyone to develop skills that power progress.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

What is Pluralsight? Is Pluralsight good for beginners? (2021)

Pluralsight User Interface and Navigation

Pluralsight’s user interface and navigation are designed to be simple and intuitive for users of all technical skill levels.

Course Library

Pluralsight’s course library contains thousands of video courses spanning a wide range of topics, including software engineering, IT operations, creative, and business skills. The course library has an effective search function that allows you to filter courses by topic, skill level, author, and other attributes. This makes it easy to find relevant courses for your needs.

Once you find a course that interests you, you can view an overview, course outline, author bio, and customer reviews to determine if it meets your needs before enrolling. The majority of courses on Pluralsight are very high quality, as Pluralsight has a rigorous evaluation process for new content. However, some courses may be more helpful or higher quality than others, so reviewing course overviews is advisable.

Learning Paths

For those who prefer more guided learning, Pluralsight offers curated “learning paths” that bundle related courses together into an optimal learning sequence. Learning paths provide a structured curriculum to gain skills in areas like software engineering, IT certification prep, and business analysis. The paths specify the order in which courses should be completed and the estimated time required to finish each course.

Channels

Pluralsight Channels provide another method of content discovery by curating content around specific topics, technologies, and skills. Some examples of channels include C#, Azure, and UX Design. Channels contain a mix of courses, learning paths, and video tutorials to provide comprehensive learning resources for channel topics.

Course Player

Pluralsight’s course player offers a simple but functional interface. You can easily play, pause, rewind, and adjust playback speed for courses. The player also has bookmarks, notes, and a video timeline that allows you to jump to specific portions of a course. These features make it straightforward to work through courses at your own pace.

In summary, Pluralsight’s interface and navigation provide an intuitive experience for consuming their vast library of technology skills content. The organization and curation tools help learners discover relevant and structured learning paths, while the course player offers a simple but capable means of progressing through courses. For technology professionals looking to strengthen key skills or learn new disciplines, the Pluralsight platform has a lot to offer.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

Interactive courses

Pluralsight Mobile Apps

Pluralsight offers dedicated mobile apps for iOS and Android to provide on-the-go access to their learning content.###

The Pluralsight mobile apps allow you to download video courses for offline viewing so you can keep learning even without an internet connection. This is ideal for situations where connectivity may be limited, such as during your commute or while traveling. The mobile apps sync with your account, so the content you save for offline viewing on your mobile device will also reflect what you have watched or are currently watching on the Pluralsight website.

Within the mobile apps, you have access to Pluralsight’s full content library including video courses, interactive coding assessments, learning paths, and more. You can browse content, watch videos, take notes, and track your progress through each course. The mobile player allows you to speed up or slow down playback speed and turn on closed captions.

Pluralsight’s mobile apps provide an optimal viewing experience for their video content. The apps are thoughtfully designed, intuitive to navigate, and make efficient use of the smaller screen space. Toolbars disappear while a video is playing to maximize the viewing area. You can easily resume playback where you left off, and the apps will even prompt you with the next unwatched video in a course path to keep you on track.

For individuals and organizations utilizing Pluralsight for professional development, the availability of high-quality learning content on mobile devices is invaluable. Learners can take advantage of small pockets of time to watch a video, review interactive coding exercises, or complete a knowledge check—all while on the go. For companies, the mobile apps also provide another means for employees to engage with assigned learning paths and skills assessments whenever and wherever is most convenient for them.

In summary, Pluralsight’s mobile apps for iOS and Android provide a seamless experience for accessing their extensive library of technology skills content. For both individuals and businesses, the apps unlock opportunities for learning and development regardless of location or connectivity. By offering a platform optimized for mobile viewing, Pluralsight demonstrates their commitment to enabling learners through technology and meeting the demands of today’s on-the-go lifestyles.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

File:Pluralsight Logo.svg - Wikimedia Commons

Pluralsight Analytics and Progress Tracking

Pluralsight offers powerful analytics and progress tracking tools to help you gage your learning.

Course analytics

For each course, you’ll find analytics on your viewing history, completion progress, and skill proficiency. The viewing history tracks the videos you’ve watched and the time spent on each one. The completion progress bar shows your overall progress through the entire course curriculum.

Skill proficiency analytics measure your mastery of the skills covered in the course. Pluralsight uses interactive assessments, code challenges, and other exercises to evaluate your proficiency level for each skill – beginner, intermediate or advanced. These analytics provide insight into the areas you’ve grasped well and the skills that could use more practice.

Learning paths

If you follow one of Pluralsight’s learning paths, you’ll get analytics on your progress through the sequenced courses and skills in that path. The learning path progress bar displays your overall completion, so you can see at a glance how far you are through the total curriculum.

Skill analytics are also provided for each learning path to show your proficiency across all the skills covered along the path. This helps ensure you’ve developed competence in all areas before completing the learning path.

Dashboard

Your Pluralsight dashboard provides an overview of analytics across all your courses and learning paths. You’ll see:

•Your viewing history for the past week, month and all time. This includes total hours of content viewed and percentage of content completed.

•Your skill proficiency showing beginner, intermediate and advanced skills. This helps identify both your strongest and weakest skill areas.

•Your course and learning path completion progress. See your overall progress and percentage completed for each individual course or path.

•Trends and statistics on your viewing and progress over time. Track how your learning and skills have improved from week to week and month to month.

The analytics and progress tracking tools offered by Pluralsight provide valuable insight into your learning journey and growth. Monitor your progress and proficiencies to keep improving your skills over time.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

Pluralsight Skills от 579 $ обзор программы, отзывы, функционал, цены на pickTech

Pluralsight Certification Preparation Courses

Pluralsight offers a wide range of courses aimed at helping you prepare for various IT certifications. Whether you’re looking to get certified in Microsoft Azure, AWS, Cisco, CompTIA or other major tech companies, Pluralsight likely has courses to help strengthen your knowledge and skills in preparation for the exams.

Microsoft Certifications

Pluralsight has courses mapped to several Microsoft certification paths, including:

 • Microsoft Certified: Azure Fundamentals – Learn the basics of cloud services and Azure as a platform. Courses cover core Azure concepts, security, privacy, compliance, trust, pricing and support.
 • Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate – Build your skills in data science, machine learning, and AI on Azure. Courses teach you how to use Azure Machine Learning, Azure Databricks and other tools.
 • Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert – Learn how to design solutions on Microsoft Azure including compute, network, storage and security. Courses teach architects how to design infrastructure, applications and data solutions on Azure.

AWS Certifications

Pluralsight also provides courses for those pursuing AWS certifications such as:

 • AWS Certified Cloud Practitioner – Learn fundamental AWS cloud knowledge and concepts to prepare for the CLF-C01 exam. Courses cover AWS core services, security, architecture, pricing and support.
 • AWS Certified Developer Associate – Build your skills in developing, deploying and debugging cloud-based applications using AWS. Courses focus on the AWS SDKs, AWS APIs, AWS CLI and AWS Developer Tools.
 • AWS Certified Solutions Architect Professional – Advance your skills in designing distributed applications and systems on AWS. Courses teach complex architectural design principles spanning storage, security and cost optimization.

Other Certifications

In addition to Microsoft and AWS, Pluralsight offers certification preparation content for Cisco, CompTIA, Google and more. Whether you’re looking to become a Cisco Certified Network Associate (CCNA), CompTIA Security+ certified or Google Certified Professional Cloud Architect, Pluralsight has a vast range of courses to help strengthen your knowledge and skills.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

Top 10 Pluralsight Courses for Every UX Designer

Is Pluralsight Worth It? Pros and Cons

Pros of Pluralsight

Pluralsight offers many benefits for learners looking to advance their technical skills.

 • Affordable and flexible pricing. Subscriptions start at $29/month, and you can cancel anytime. Pluralsight also frequently offers promotions like 40% off the first year.
 • Thousands of video courses. Pluralsight has over 7,000 video courses covering a wide range of technical topics like software engineering, IT ops, and cybersecurity. New courses are added every week.
 • Hands-on learning. Many courses include interactive coding exercises and assessments to help reinforce your learning.
 • Trusted instructors. Pluralsight works with expert authors and instructors, many of whom are industry leaders and speakers at major tech conferences.
 • Personalized recommendations. Pluralsight uses your watch history and assessments to recommend relevant courses tailored to your needs and skill level.
 • Offline viewing. You can download most courses to your desktop or mobile app for offline viewing when you don’t have internet access.
 • Certification prep. Pluralsight offers courses to help prepare you for professional certifications from Microsoft, Cisco, CompTIA, and more.
 • Enterprise features. For business customers, Pluralsight offers features like single sign-on, reporting tools, and content curation.

Cons of Pluralsight

While Pluralsight has a lot to offer, there are a few potential downsides to consider:

 • Limited free trial. Pluralsight only offers a 10-day free trial. To access most content, you need a paid subscription.
 • No accredited courses. Pluralsight courses cannot be used for college credit and do not lead to a degree or official certification on their own.
 • Mostly video-based. While Pluralsight does offer some interactive content, most learning is through video courses which may not suit all learning styles.
 • Course quality can vary. With thousands of courses from many different authors, the quality, depth, and teaching ability can vary between courses. Some courses may be more useful and engaging than others.
 • No live instruction. All courses are pre-recorded. There is no live interaction or ability to ask an instructor questions.
 • Geared toward technical skills. Pluralsight focuses specifically on teaching technical and software development skills. It may not meet the needs of those looking to build general business or soft skills.

In summary, Pluralsight is a valuable resource for building and advancing technical skills through expert-led video courses and interactive content. For many software developers and IT professionals, the pros of skill development, career advancement, and certification preparation outweigh the potential downsides. But as with any online course, some offerings may be more useful and impactful than others.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE COURSE FROM “PLURALSIGHT”:::>>

How Much Will Pluralsight Really Cost You in 2023

Conclusion

In summary, Pluralsight is a premier online education platform for technology professionals looking to accelerate their careers. With over 6,000 video courses taught by industry experts covering the latest software development, IT ops, and cybersecurity tools and technologies, you will have access to a wealth of knowledge and skills training at your fingertips. For a relatively affordable subscription fee, you can learn on your own schedule and at your own pace. While the depth and breadth of courses can be overwhelming, Pluralsight’s smart recommendation features can help tailor content to your needs and skill level. If you are serious about keeping your technology skills sharp and staying on the cutting edge of industry trends, Pluralsight is an investment worth making. The opportunities for career and salary growth will far outweigh the cost. Take your skills and your career to the next level with a Pluralsight subscription.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM KHÓA HỌC TỪ “PLURALSIGHT”:::>>

PluralSight Review 2023 ???? [Is PluralSight Worth It?] | SK