AbeBooks Review 2023 – How Much Can You Make?

If you have collectibles, books, or fine art that you are looking to sell online and want to price yourself, AbeBooks is worth it.

The platform comes with a monthly membership fee of $25 to $500 depending on how many listings you have. Plus, it will charge an 8% commission on each sale you make through AbeBooks.

Tiết lộ: Chúng tôi được người đọc hỗ trợ. Nếu bạn mua thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm được một khoản hoa hồng nhỏ. Tìm hiểu thêm .

Phí AbeBooks: Chi phí sử dụng AbeBooks là bao nhiêu?


AbeBooks tính phí hoa hồng 8% cho tất cả các giao dịch mua bán cũng như đăng ký hàng tháng tùy thuộc vào số lượng danh sách bạn đăng trên nền tảng.

Vui lòng xem xét phí thuê bao hàng tháng:

List list number Đăng ký hàng tháng
0-500 $25
501-4.000 $37
4.001-10.000 $42
10.001-20.000 $53
20.001-30.000 $80
30.001-50.000 $125
50.001-100.000 $200
100.001-150.000 $300
150.001-500.000 $400
500.000 + 500

Yêu cầu của AbeBooks


Để bắt đầu với AbeBooks, bạn có thể đăng ký tài khoản trên trang web chính của họ bằng tên và email của bạn. Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có thể bắt đầu đăng nhập các mặt hàng của mình để bán trên nền tảng.

Các điều khiển và thanh toán tùy chọn của AbeBooks


được thanh toán bằng abebooks

AbeBooks thanh toán cho người dùng bằng cách chuyển tài khoản điện tử vào hàng Thứ Sáu trong bảy ngày trước đó. Thanh toán sẽ được chuyển vào tuần sau vào tuần thứ sáu. Tùy thuộc vào ngân hàng của bạn, có thể bị mất từ ​​một đến bảy ngày để kiếm tiền từ tài khoản của bạn.

Ưu điểm và nhược điểm của AbeBooks là gì?


ưu và nhược điểm của abebook là gì

AbeBooks Ưu điểm

 • Biến cuốn sách lộn xộn của bạn thành tiền mặt bổ sung
 • Large field
 • Tự động định giá các mặt hàng của bạn
 • Phí hoa hồng tương đối thấp (8%)

Nhược điểm của AbeBooks

 • Hàng thành viên miễn phí ($25+)
 • Bạn phải trả tiền chuyển đổi

Hỗ trợ của AbeBooks tốt đến mức nào?


AbeBooks có  trang trung tâm trợ giúp chi tiết  để trả lời các câu hỏi thường gặp nhất của khách hàng cũng như các danh mục câu hỏi khác nhau. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về AbeBooks, bạn có thể liên hệ với họ bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ với câu hỏi của bạn.

Phán quyết đánh giá của AbeBooks: AbeBooks có đáng không?


If you have collectibles, books, or fine art that you are looking to sell online and want to price yourself, AbeBooks is worth it. The platform comes with a monthly membership fee of $25 to $500 depending on how many listings you have. Plus, it will charge an 8% commission on each sale you make through AbeBooks.

Overall, AbeBooks allows you to sell your items on their global marketplace and gives you full control of the pricing and who you sell your items. You can earn extra money online easily and seamlessly by selling with AbeBooks.

How to Sign Up With AbeBooks?


Signing up with AbeBooks is simple. All you need to do is create an account by filling out your basic information including your name and email. Once your account is created, you can start listing your items on the platform.

SELL YOUR BOOKS

Sites Like AbeBooks


Company AbeBooks Decluttr Swappa eBay
Logo logo abebook logo khai báo new logo biểu tượng ebay
Pricing $25+/month + 8% No fees No fees 10% of sale
Shipping Pay shipping Free Free Pay shipping
Best for Books/collectibles Used electronics Gently used tech Used items

AbeBooks vs. Decluttr


logo khai báo

Decluttr Summary

 • Next-day payment upon delivery of goods
 • Get the best prices for your used tech
 • 2 different payment options available
 • Get extra cash if you are a student
AbeBooks and Decluttr both allow you to sell your used items to make additional money online. With AbeBooks, you can sell art, collectibles, and books, while with Decluttr, you can sell your old phone or tech devices. Decluttr offers free shipping for the items while with AbeBooks, you are responsible for the shipping fees.

AbeBooks vs. Swappa


new logo

Swappa Summary

 • No fees to list and sell your products
 • Optional featured listing for just $5
 • 2 days to ship the item after getting paid
 • Instant payments via PayPal
Both AbeBooks and Swappa allow you to sell your collectibles or used electronics and receive payment for them online. Swappa and AbeBooks are both an online marketplace where you can sell your device or collectibles, books, and art to others and set the price yourself.

AbeBooks vs. eBay


biểu tượng ebay

eBay Summary

 • High user traffic – over 187 million users
 • No listing fees for small scale sellers
 • Promote your listing from as little as 1%
 • Quick processing time for payouts
AbeBooks and eBay are both platforms where you can sell your used items online. Both AbeBooks and eBay are online marketplaces where you create your own listing, set your price, and sell your items to potential buyers. Sites like eBay allow you to sell various items while with AbeBooks, you can sell books, fine art, or collectibles.

AbeBooks FAQ


What Is AbeBooks?

AbeBooks helps buyers and sellers to discover, sell and buy things that they love.

Trusted independent sellers from around the world offer millions of new, used, and rare books for sale, as well as collectibles through AbeBooks.

Is AbeBooks a legitimate company?

Yes, AbeBooks is an online marketplace where thousands of independent booksellers from around the world list their books for sale.

How long does AbeBooks take to ship?

Orders are usually shipped within 2 business days.

Can anyone sell books on AbeBooks?

Yes, anyone can sign up for an account and start selling books, fine art, and collectibles on AbeBooks.

Does AbeBooks cover shipping costs?

No, as the seller you are responsible for describing, storing, and shipping the items yourself.

Does AbeBooks buy used books?

Yes, AbeBooks has partnered with TextbookRus to provide a quick buyback service for new books, used books, and textbooks.