An Objective Review of SurePayroll Payroll Services

Đánh giá khách quan về dịch vụ tính lương SurePayroll

Là chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn biết tầm quan trọng của việc tìm ra các giải pháp đáng tin cậy, giá cả phải chăng để xử lý các hoạt động thiết yếu. Một trong những điều quan trọng nhất là tiền lương. Việc trả lương cho nhân viên của bạn một cách chính xác và đúng hạn là điều không thể thương lượng. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nhân, việc quản lý tiền lương rất phiền toái và tốn thời gian. Gia công phần mềm cho nhà cung cấp bên thứ ba có thể là một lựa chọn hấp dẫn. Nếu bạn đang xem xét một dịch vụ trả lương, bạn sẽ muốn có đánh giá khách quan về các đối thủ hàng đầu. Trong bài đánh giá này, chúng tôi xem xét sâu về SurePayroll, một công ty trả lương phổ biến phục vụ hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi kiểm tra các dịch vụ, tính năng, giá cả của họ, v.v. để xác định xem họ có nên đưa vào danh sách rút gọn của bạn hay không. Cuối cùng, bạn sẽ có những hiểu biết cần thiết để quyết định xem SurePayroll có thể là đối tác trả lương phù hợp cho công ty của bạn hay không.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM SUREPAYROLL>>>

SurePayroll - Đánh giá năm 2023 - PCMag Vương quốc Anh

Tổng quan về Dịch vụ tính lương SurePayroll

Tổng quan về Dịch vụ tính lương SurePayroll

SurePayroll là công ty xử lý bảng lương uy tín, cung cấp dịch vụ tính lương cho các doanh nghiệp nhỏ có từ 1 đến 100 nhân viên. Họ cung cấp một nền tảng trả lương dễ sử dụng để tính tiền lương, nộp thuế và nộp biểu mẫu thuế.

Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, việc tự mình xử lý bảng lương có thể phức tạp và tốn thời gian. SurePayroll nhằm mục đích đơn giản hóa trách nhiệm trả lương của bạn bằng cách cung cấp các dịch vụ sau:

 1. Xử lý bảng lương: SurePayroll tính toán tiền lương chính xác cho mỗi kỳ lương dựa trên thông tin bạn cung cấp cho mỗi nhân viên như số giờ làm việc, tiền thưởng, hoa hồng, v.v. Họ cũng xử lý các biểu mẫu thuế cuối năm như W-2 và 1099.
 2. Hồ sơ thuế: SurePayroll thay mặt bạn nộp tất cả các khoản thuế lương liên bang, tiểu bang và địa phương bắt buộc, bao gồm thuế thu nhập, An sinh xã hội, Medicare và bảo hiểm thất nghiệp. Họ luôn cập nhật các thay đổi về luật và thuế suất để đảm bảo tuân thủ.
 3. Gửi tiền trực tiếp: SurePayroll cung cấp tùy chọn cho nhân viên của bạn gửi tiền lương trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ. Điều này mang lại sự thuận tiện cho nhân viên của bạn và giúp bạn tiết kiệm công sức phân phối tiền lương vật chất.
 4. Báo cáo và tuân thủ: SurePayroll cung cấp các báo cáo và bảng chỉ số giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu bảng lương của mình và giúp đảm bảo bạn luôn tuân thủ các quy định. Nền tảng của họ được mã hóa và tuân thủ PCI để bảo mật dữ liệu của nhân viên.

Tóm lại, SurePayroll nhằm mục đích cung cấp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ một cách dễ dàng, hợp lý để xử lý một trong những chức năng kinh doanh quan trọng nhất của họ: trả lương cho nhân viên của họ một cách chính xác và đúng hạn. Bằng cách thuê dịch vụ tính lương cho SurePayroll, bạn có thể tập trung vào phát triển doanh nghiệp của mình.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM SUREPAYROLL>>>

Đánh giá SurePayroll: Tuyệt vời cho các doanh nghiệp nhỏ và trợ giúp tại nhà

Giá và gói của SurePayroll

SurePayroll cung cấp ba gói đơn giản để các doanh nghiệp nhỏ lựa chọn dựa trên nhu cầu và ngân sách của bạn.

Kế hoạch cơ bản

Gói cơ bản bắt đầu ở mức 19,99 USD mỗi tháng và lý tưởng cho các doanh nghiệp có tối đa 5 nhân viên. Nó bao gồm:

 • Tiền gửi trực tiếp cho nhân viên
 • Truy cập trực tuyến vào cuống phiếu lương
 • Biểu mẫu thuế W-2 và 1099 cuối năm
 • Hỗ trợ trực tiếp miễn phí

Gói giá cả phải chăng này cung cấp những yếu tố cần thiết để bạn hoàn thành việc tính lương một cách dễ dàng mà không phải trả thêm phí.

Kế hoạch chọn lọc

The Select Plan is $39.99 per month and suited for growing businesses with up to 25 employees. In addition to the Basic Plan features, it offers:

 1. Integrated time and attendance to accurately track employee hours
 2. HR support to help you manage your team
 3. Access to employee self-service portal
 4. Workers compensation and general liability insurance assistance

This mid-range plan delivers valuable tools and resources for managing your expanding workforce.

The Premium Plan

The Premium Plan costs $59.99 per month and is designed for established businesses with over 25 employees. It includes all the features of the Select Plan plus:

 • Employee benefits administration to handle health insurance, retirement plans, and other benefits
 • Advanced reporting for data-driven insights
 • Certified payroll reporting to fulfill government contract requirements
 • HR consulting helpline for strategic support

The Premium Plan provides robust capabilities for maximizing productivity and ensuring full legal compliance as your business continues to grow.

In summary, SurePayroll offers trusted and affordable payroll solutions for small businesses of every size. Compare the details of each plan to determine the best option for your unique needs. With flexible, straightforward pricing and support, SurePayroll aims to make payroll—and building your business—as simple as possible.

CLICK HERE TO EXPERIENCE SUREPAYROLL>>>

Surepayroll Review: Features, Pros and Cons - The Digital Merchant

SurePayroll Features and Capabilities

Features and Capabilities

As a payroll service tailored to small businesses, SurePayroll offers an array of useful features to streamline your payroll processes.

SurePayroll allows you to pay employees via direct deposit or printed paychecks. Direct deposit enables your employees to receive funds electronically and access them immediately on payday. For those preferring physical paychecks, SurePayroll will print and mail checks on your behalf. They handle generating accurate pay stubs itemizing details like hours worked, deductions, and earnings for your records and employees.

SurePayroll’s platform provides a simple interface to enter employee information like hours worked and paid time off. Their software automates payroll calculations to determine appropriate deductions and net pay. As laws and tax rates change, SurePayroll updates their system to remain compliant, reducing the risk of errors.

Integrations with popular small business accounting software like QuickBooks, Xero and FreshBooks enable efficient transferring of payroll data to your financial records. SurePayroll also partners with HR platforms like Namely, Zenefits, and Gusto if you want to consolidate more of your people operations.

Additional features include garnishment processing, new hire reporting, and year-end tax documents like W-2 and 1099 forms. Their platform provides reporting and analytics on your payroll expenses and headcount to help make strategic business decisions. Customer service and support are available via phone, email, and chat to answer any questions.

While basic plans are affordable for small businesses, more advanced features and integrations may increase costs. However, for many companies, leveraging a payroll service like SurePayroll leads to saving time, ensuring compliance, and gaining useful insights – which can be very valuable. Overall, SurePayroll aims to provide an easy, affordable, and reliable solution for payroll and tax filing needs.

CLICK HERE TO EXPERIENCE SUREPAYROLL>>>

SurePayroll Review | HRD America

Ease of Setup and Use With SurePayroll

Setting up and using SurePayroll for your small business payroll needs is designed to be straightforward. Once you sign up for an account, the setup process will guide you through entering essential information to get your payroll up and running.

Adding Employee Information

After creating your SurePayroll account, the first step is to add details about each of your employees. For each employee, you will need to enter personal information such as name, address, date of birth and Social Security number. You will also need to specify employment details like their pay rate, pay frequency, tax withholdings, and deductions. SurePayroll allows you to enter this information manually or by uploading from a spreadsheet.

Processing Payroll

When it comes time to run payroll, simply log in to your SurePayroll account. The system will automatically calculate each employee’s gross and net pay based on the details you entered during setup. It will also deduct the appropriate federal, state and local taxes as well as any additional deductions you specified. You will have the option to review and approve the payroll before funds are withdrawn from your business bank account. Once approved, SurePayroll will deposit funds directly into your employees’ bank accounts or issue physical paychecks if needed.

Additional Features

SurePayroll offers useful tools and services beyond basic payroll processing. For example, they provide quarterly and annual tax filings as required by the IRS and state tax agencies. They offer direct deposit and paycheck printing services. SurePayroll also provides pay stubs, W-2 and 1099 forms for your employees and contractors. Their platform allows you to track paid time off, expense reimbursements, and other variables that could impact payroll. Customer service and support are available to help you with any questions you may have about using the system.

In summary, SurePayroll aims to simplify payroll for small business owners by automating and managing many of the necessary tasks. The straightforward setup and intuitive interface allow you to run payroll efficiently while ensuring compliance with all tax regulations. By handling the details, SurePayroll gives you more time to focus on running your business.

SurePayroll Mobile App

SurePayroll offers a mobile app to help you stay on top of your payroll tasks from anywhere. The SurePayroll mobile app provides an easy way for you to access employee information, process payroll, and view reports on the go.

Access Employee Information

You can view employee profiles, including contact information, pay rates, withholdings, and more. Make updates to employee records as needed, such as adjusting addresses, tax withholdings, or pay rates. The mobile app syncs with your SurePayroll account so any changes made will be reflected immediately.

Process Payroll

Run payroll, review employee timecards, and approve hours worked directly from your mobile device. Once payroll is processed, you’ll receive notifications to review and approve the payroll summary before funds are transferred to your employees. This allows you to complete essential payroll duties even when you’re away from the office.

Review Reports

The reporting features from your SurePayroll account are available on the mobile app as well. View payroll summaries, tax reports, and productivity reports to monitor key metrics related to your business finances and workforce on the go.

Added Security

SurePayroll employs stringent security standards to help ensure your data remains private and protected. The mobile app requires a login and uses two-factor authentication to verify your identity before granting access. All data is encrypted during transfer and storage for an added layer of security.

The SurePayroll mobile app provides a convenient way for busy owners and managers to complete essential payroll and HR tasks no matter where you are. With an intuitive interface and robust features, you’ll have the flexibility and efficiency to manage your payroll responsibilities at any time from your mobile device. Overall, the mobile app is an extremely useful addition to the many services offered through SurePayroll.

CLICK HERE TO EXPERIENCE SUREPAYROLL>>>

SurePayroll for Employers on the App Store

SurePayroll Payroll Tax Services

SurePayroll offers comprehensive payroll tax services to ensure your business remains compliant. They handle all federal, state, and local payroll tax filings and payments on your behalf.

Federal Payroll Taxes

SurePayroll calculates, deducts, and remits federal income tax withholding, Social Security tax, and Medicare tax for your employees based on the information in their W-4 and W-2 forms. They will file quarterly 941 tax returns and W-2 forms annually on your behalf to report wages and withholdings. SurePayroll also handles year-end filing of W-2 and W-3 forms.

State and Local Payroll Taxes

In addition to federal taxes, SurePayroll manages all state and local income tax withholding, unemployment taxes, and other payroll taxes for your business. They stay up-to-date with the varying tax rates and deduction amounts for each state and locality. SurePayroll remits payments and files the necessary returns, such as quarterly state unemployment tax returns.

Tax Notices and Amendments

In the event tax notices or letters are issued, SurePayroll will work directly with the taxing authority on your behalf to respond and resolve any issues. They also handle amending returns when needed to correct errors or omissions. SurePayroll provides full audit support in case of an IRS or state tax audit. Their tax professionals have extensive experience helping clients through the audit process.

Year-End Tax Forms

SurePayroll provides all necessary year-end tax forms, including W-2, W-3, 1099 and 1096 forms. They mail the forms directly to your employees and contractors on your behalf by the January 31st deadline. Copies are also provided to you for your records. SurePayroll files 1099 and 1096 forms with the IRS prior to the February 28th due date.

In summary, SurePayroll provides comprehensive payroll tax services to handle all aspects of federal, state, and local tax compliance for your small business. They aim to reduce the burden of payroll taxes so you can focus on running your business. Relying on their expertise and experience can help ensure your payroll taxes are done right.

CLICK HERE TO EXPERIENCE SUREPAYROLL>>>

SurePayroll Review | PCMag

SurePayroll Customer Support

SurePayroll offers responsive customer support to ensure your payroll processing goes smoothly. As a small business, having prompt and accurate responses to your questions is essential. ### Customer Service Options

SurePayroll provides customer support through several channels:

 • Phone support: SurePayroll customer service representatives are available to assist you via phone Monday through Friday, 7 AM to 7 PM Central Time. Wait times to speak with a representative are typically very short.
 • Email support: You can email SurePayroll customer support 24 hours a day, 7 days a week. Representatives aim to respond to all emails within one business day. Email support is ideal for non-urgent questions or issues.
 • Live chat: For quick questions, you can start a live chat with a SurePayroll support rep directly through their website during the same hours as phone support. Chat sessions are usually connected within a couple of minutes.
 • help Site: SurePayroll maintains an extensive help site with articles and resources to guide you through all aspects of using their services. The help site is available 24/7 and contains answers to common questions about payroll processing, tax filing, reporting, and more.

Knowledgeable Representatives

SurePayroll customer support representatives go through intensive training to become experts in payroll and tax compliance. They can walk you through complex topics like garnishments, employee benefits, and year-end tax reporting. Representatives are also very familiar with the SurePayroll software and can help troubleshoot any issues you encounter.

Overall, the customer support options, short wait times, extended hours, and expertise of the representatives make SurePayroll’s customer service a standout. As a small business owner, you’ll appreciate the peace of mind that comes from knowing help is just a phone call, email or chat away whenever you have questions about your payroll. SurePayroll aims to provide the high-quality, personalized support you need to keep your payroll running smoothly.

CLICK HERE TO EXPERIENCE SUREPAYROLL>>>

SurePayroll Review 2023 | Sonary Payroll Services

FAQ: Answering Common Questions About SurePayroll

As a small business owner, you likely have many questions about SurePayroll and whether it’s the right payroll service for your company. Here we address some of the most frequently asked questions to help you make an informed decision.

How much does SurePayroll cost?

SurePayroll offers three main plans: Basic, Plus, and Pro. Pricing ranges from $29.99 to $159.99 per month plus $4 to $10 per employee per month. The specific cost will depend on the features and number of employees in your plan. SurePayroll does not charge any additional fees for tax filing, W-2s, 1099s, or year-end reporting.

Can I run payroll myself or do I need an accountant?

With SurePayroll, you can easily run payroll yourself without an accountant. Their software is designed to be simple and intuitive for business owners and managers to use. However, SurePayroll does offer full-service payroll options if you prefer to have them handle everything for you.

How does SurePayroll calculate taxes?

SurePayroll automatically calculates all necessary payroll taxes for you including federal, state, and local income taxes as well as Social Security and Medicare taxes. Their tax calculation engine uses up-to-date rates and thresholds to determine the correct amounts to withhold and deposit for each pay period. SurePayroll also files all quarterly and annual payroll tax returns on your behalf.

Does SurePayroll offer direct deposit and paycards?

Yes, SurePayroll offers both direct deposit and paycards to pay your employees. With direct deposit, your employees’ pay is deposited directly into their bank accounts on payday. Paycards provide employees with a prepaid card to access their wages if they do not have a bank account. Both options provide convenient access to pay for your employees.

Can I get customer support help if I have questions?

SurePayroll provides customer support for all plans via phone, email, and chat. Support is available Monday through Friday 8 am to 8 pm ET and Saturdays 9 am to 1 pm ET. The support team can help you with any questions you have about running payroll, filing taxes, using the SurePayroll software, and more.

CLICK HERE TO EXPERIENCE SUREPAYROLL>>>

How to Set Up Payroll for Small Business

Conclusion

As you can see, SurePayroll is a solid choice for any small business looking to outsource their payroll processing. With competitive pricing, a user-friendly platform, and excellent customer service, SurePayroll takes the hassle out of payroll so you can focus on growing your business. Their full-service offering ensures your payroll is handled accurately and on time, every time. While no service is perfect, SurePayroll comes close with a proven track record of success and thousands of satisfied customers. If you want to reduce the burden of payroll administration and ensure compliance with the latest regulations, SurePayroll is a reliable and affordable partner you can trust. Make the smart choice and let the experts at SurePayroll handle your payroll needs so you can get back to doing what you do best leading your business into the future.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM SUREPAYROLL>>>SurePayroll Reviews | Read Customer Service Reviews of surepayroll.com