Content at Scale Review: Create Full-Length Blogs in Seconds

There have been tons of AI writing services that have popped up across the copywriting and SEO world over the last year. Some of the big retail names include JasperCopy AI, and WriteSonic.

When they first came out, they were great. It seemed like they were billion dollar companies that were going to revolutionize the copywriting game forever. Well, that didn't last very long.

We were then blessed with ChatGPT, which pretty much made those older writing tools obsolete (no offense, I'm just being real!)

But even with ChatGPT, it's often hard to fine-tune articles to fit your writing requests after a couple hundred or so words, right? Combine that with a lack of widespread internet access (it's only really good for 1-off requests) and you're left with a paraphrasing tool.

Well a few weeks ago I ran into a magical tool that claims to write entire articles for you just based on a few keywords. I didn't really believe it. It was the first time I saw a tool of this caliber (even though I totally knew it was coming).

Well, the tool that changed how I see AI writing tools is called about Content at Scale. Content at Scale is a fully automated content writing platform that generates 2500+ word blog posts at the click of a button. 

Disclosure: We are reader-supported. If you buy through links on our site, we may earn a small commission. Learn more.

Nội dung ở quy mô là gì?

Khi cố gắng mở rộng quy mô nội dung, bạn có thể đã thử và gặp phải thách thức khi thuê người viết, sử dụng các thị trường nội dung như  Upwork  và Fiverr, sử dụng các công cụ AI hoặc đơn giản là sản xuất nội dung bằng văn bản có thể mở rộng.

So với các công cụ viết AI khác, Nội dung ở quy mô tạo ra các bài viết blog dài, được tối ưu hóa cho SEO và được viết đầy đủ sau khi chỉ nhập một số chi tiết về blog của bạn và từ khóa bạn muốn xếp hạng. Đây là công cụ AI đầu tiên được phát hành yêu cầu đầu vào nhỏ nhất nhưng mang lại  kết quả viết rất lớn  .

Gần đây , họ đã thêm các nguồn khác nhau cho thông tin đầu vào của bạn – bạn có thể nhập từ khóa, URL, tải podcast lên hoặc tải tệp âm thanh lên để được dịch tự động sang blog. Thật điên rồ!

Sau 15 tháng viết với Jasper và dành thêm thời gian sử dụng các nền tảng viết nội dung khác như Copy và WriteSonic, Content at Scal là  nền tảng viết duy nhất  cho phép bạn bắt đầu và hoàn thành bài viết chỉ trong vài phút. Tôi sẽ không bao giờ quay lại sử dụng các công cụ như Jasper vì chúng có giá quá cao nhưng mang lại cho bạn rất ít lợi nhuận. Đánh giá này không được C@S tài trợ hoặc xác nhận, nhưng chúng tôi là một phần trong chương trình liên kết của họ. Họ đã cung cấp cho chúng tôi một liên kết để chia sẻ với độc giả của chúng tôi để nhận được  20% tín dụng thưởngtrên mọi kế hoạch. Tôi dứt khoát khuyên bạn nên thử chúng nếu bạn là nhà xuất bản nội dung nghiêm túc, người viết SEO hoặc đang muốn phát triển công ty của mình thông qua nội dung. Tôi sẽ không viết đánh giá về điều gì đó mà tôi không tin tưởng và đây là phần mềm viết AI có khả năng mở rộng tốt nhất mà tôi từng gặp.

Nội dung ở quy mô sử dụng sự kết hợp phức tạp của 3 công cụ AI, thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích ngữ nghĩa cùng với việc thu thập dữ liệu của Google và tất cả các trang web xếp hạng hàng đầu để tập hợp toàn bộ bài đăng.

Những bài đăng này trung bình khoảng 2.600-3.000 từ và sử dụng cấu trúc từ vựng và cú pháp gần như tương đương với một nhà văn. Mặc dù Google không phạt nội dung AI – họ sẽ phạt bài viết xấu. Nội dung ở Quy mô tạo ra văn bản theo cách trôi chảy tự nhiên và yêu cầu chỉnh sửa tối thiểu (miễn là bạn đã nhắc nội dung đó bằng từ khóa chính xác).

Nội dung ở Tỷ lệ số từ trung bình trên ba bài đăng trên blog

Như đã đề cập trong tên công ty, quy mô là một phần quan trọng trong chiến lược của họ (đó là trọng tâm chính). Nếu bạn sở hữu một đại lý, blog hoặc công ty cần nhiều nội dung bằng văn bản (và thực hiện tất cả một cách nhanh chóng), bạn sẽ được thưởng thức. Sau khi thiết lập mọi thứ và nhập các từ khóa đã chỉ định, bạn sẽ có thể tạo các bài viết hoàn chỉnh trong khoảng 10 phút. Bây giờ hãy so sánh điều này với quá trình trả tiền cho người viết, sửa đổi bản thảo, sau đó trả tiền cho thời gian họ bỏ ra.

Sẽ là nói dối nếu tôi nói Nội dung ở quy mô là hoàn hảo hoặc nếu nó tạo ra các bài viết không cần chỉnh sửa nhưng nó thực hiện công việc khá tuyệt vời. Nó cũng phụ thuộc vào loại nội dung bạn đang cố gắng sản xuất. Càng nhiều bài viết và nghiên cứu cụ thể được xuất bản về từ khóa của bạn thì kết quả của bạn sẽ càng tốt hơn.

Công cụ này vẫn phân tích các kết quả hàng đầu trên Google cho từ khóa bài viết của bạn, nhưng tất cả chúng ta đều biết AI hoạt động tốt hơn với nội dung tĩnh so với nội dung sáng tạo và chuyên biệt (lợi ích của việc ăn táo  VS  Cách bắt đầu một vườn táo giữa rừng). Nội dung ở Quy mô cũng tuyên bố rằng mọi thứ được ghi đều không thể bị phát hiện bởi các công cụ phát hiện AI, nhưng đó không thực sự là vấn đề nếu bạn chỉ cần sản xuất nội dung tốt. AI hay không, không quan trọng.

Hãy cùng tìm hiểu và xem xét một số tính năng tốt nhất của sản phẩm cũng như cách chúng tôi sử dụng nó cho đại lý của mình cũng như làm cơ sở cho các bài viết dành cho khách hàng của chúng tôi.

Các tính năng chính của nội dung ở quy mô

Vì vậy, hãy mở rộng hơn vào nội dung thực tế. Nội dung ở quy mô hoạt động như thế nào và những tính năng nào được bao gồm trong đó:

Blog viết AI có độ dài đầy đủ được tối ưu hóa cho SEO

Bạn sẽ có một bài viết gần như hoàn chỉnh được viết trong vài phút. Công cụ này cung cấp báo cáo nghiên cứu và SEO dựa trên tiêu đề, sên URL, mô tả meta của bạn (tất nhiên đây chỉ là đề xuất, hãy thay đổi chúng theo ý muốn). Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng khi thực hiện công việc meta tầm thường cho các bài đăng của bạn – bạn không cần phải làm điều này, nó được tự động hóa!

Nội dung ở màn hình Tối ưu hóa SEO theo tỷ lệ đưa ra đề xuất về tiêu đề, sên URL, mô tả meta, điểm tối ưu hóa và số từ

Articles are generated with an average word count of 2,667 (based on the ones I’ve made over the last few weeks). You can adjust the word count as needed (from under 750 to 3000+ words per generation). You can also regenerate entire posts if you aren’t happy with what you see (up to 3 times).

If you want to follow a more streamlined checklist, you have the ability to see things you’re missing in the SEO tab. These are just general guidelines (and not all of them are required for writing a good article), but it’s a nice list to follow if you want something more concrete in a way similar to SurferSEO.

Nội dung ở quy mô Danh sách kiểm tra SEO trên trang AI để đảm bảo nội dung đạt tiêu chuẩn phù hợp

Online Research & Search Crawling Support

Expanding a bit more on what I mentioned earlier, you can see exactly which posts have gotten crawled to write your blog. You can expand into these and see what headings, text, and other factors directly resulted in your generated article. This is also good for competitor research – if you see a bunch of high quality domains, you’ll know it might be harder to rank for what you’re looking to write about.

Content at Scale research tab showing top ranking content for the keyword you enter, this is what gets moved into the blog that gets written

Copyscape Plagiarism & AI Detection

In the research tab, you can get a brief, see what data your writing was pulled from, check plagiarism and AI all based on C@S’s proprietary methods. I actually use their standalone AI detector sometimes if I’m just looking to scan my content.

Content at Scale AI detection and plagiarism checker screens, using an internal tool to detect AI

You can get your writing checked through Copyscape (built into the platform as well) by going into the plagiarism tab and scanning the site. This should take a few minutes but will let you know if anything got flagged.

WordPress and Shopify Site Integration

Content at Scale also offers both a WordPress and Shopify plugin which lets you link your dashboard to your individual WordPress site. If you have writers that are going to edit directly inside the C@S dashboard, connecting the dashboard to your site will let editors automatically publish content on your site when writing is complete.

The plugin is free (you just have to have an account with credits) and then you can install the plugin and activate it through an API key.

Content at Scale WordPress and shopify integration screen showing plugin downloads and API codes

Who Should Be Using Content at Scale?

Online Bloggers: Content at Scale is a lifesaver for bloggers and content marketers who are looking to increase their output while maintaining the quality of their content. With the ability to generate 2500+ word blog posts at the click of a button, bloggers can save time and effort especially on topics that are more informative of what their blog has to offer (not requiring much expanding)

New Companies: New companies that are just starting to build their online presence can benefit greatly from Content at Scale. The platform’s ability to produce high-quality, SEO-optimized blog posts quickly and easily will allow new companies to focus on other aspects of their business while still maintaining a strong online presence. It takes years for a new company to dominate a content niche. Scaling from the start is the best way at establishing authority for a product or service.

Content Agencies: Agencies that specialize in mass content creation can benefit greatly from Content at Scale. The ability to generate high-quality blog posts quickly and efficiently will allow agencies to scale their content production, meet their clients’ demands, and ultimately increase profit. With Content at Scale in collaboration with a human editor for proofreading, agencies can generate dozens of articles in a single day that are production-ready.

Online eCommerce Businesses: eCommerce stores that rely heavily on written content to give them a web presence can also greatly benefit from Content at Scale. If you are selling a product, you can create tons of articles about the category of products you offer. eCommerce SEO is not easy & definitely takes time. Again, save yourself the headache & automate the mundane blogs.

Content at Scale Article Types & Examples

So we’ve tested the article on all 5 input types. Content at Scale currently supports long-form blog posts from the following sources:

  • From a Keyword
  • From an Existing Blog Post URL
  • From a YouTube Video
  • From a Podcast Episode
  • From a Custom Audio File

That’s text, video, and audio content. I’m not quite sure what else is missing but they seem to have captured every medium that can dual as a blog post.

Once you register for an account and purchase a credit plan, you should see a balance at the top of the app. Each credit corresponds to a single article, no matter what input source:

Content at Scale long-form blog post input generator options (from what source of content)

Select add content and you’ll be taken to the generation page. Here you’ll prompt the tool for the keyword you want to rank for (each keyword is a single credit).

Select a word count between 750 and 3000 words, then add a brief about the content you want it to generate.

For the first article, we’ll generate something a bit more definitive. There are tons of resources available around scientific and information topics, so it’s a great topic for C@S.

keyword generator for content at scale based on a single word and description

For this review, I’m only going to highlight how things came straight out of the box. No editing, no re-runs, nothing.

Once you created content based on a brief you have to wait a few minutes to see your sample. Sit back, wait about 5 minutes, then refresh the page. Oh btw, if you’re not happy with the article that was generated, you have 2 re-generations for the same keyword. This was a pretty big sell for me.

You could mix and match what works from 1 or 2 revisions into a single article.

Once a few minutes go by, you’ll see a post that is “ready for optimization.” This means it’s written and ready for editing! Click the title and open the editor.

Inside the document editor, you’ll see meta details, keyword targets, and keyword suggestions all on one page. This is where my personal use cases for article generation gets a little wonky.

I wouldn’t base writing an article on having to target a certain amount of keywords, I’d rather make sure the content is human-readable and mimics the length of top ranking articles. You can analyze patterns all day long, but what truly matters is the content.

Real humans with heartbeats and other things are gonna be reading this!

Ok, let’s get into how the actual article looks. I’ve gone ahead and pasted everything into a single Google Doc if you want to read it all at once.

Again, I haven’t changed anything. The article has some key callout paragraphs and other enhancements beyond general content. I’d say it wrote a pretty nice article! You see an introduction, table of contents, and SEO information before even doing anything.

Overall, the tool produced an informational and well-written article. The structure makes it easy to follow, with clear headings and a table of contents that allow readers to find the specific information they are looking for quickly. (side note: the TOC isn’t really needed if you have a WordPress plugin to format everything for you)

Strengths:

  1. Comprehensive coverage: The article provides a detailed overview of ADHD, discussing its definition, symptoms, types, causes, diagnosis, treatment options and resources for parents. It touches slightly on everything parents need to know.
  2. Key takeaways: Each section includes a key takeaway that highlights the main points discussed. This helps readers quickly grasp the essential information in each part. This could be great for splitting up into shorter content briefs, or just keeping it as a TL;DR section.
  3. Organization: The article’s organization is well-thought-out and easy to follow, making it accessible for readers who may not be familiar with ADHD or related topics. Depending on your user intent, this could be wonderful! You might want to target a specific subset of people searching for information on child ADHD.

Areas for improvement:

  1. Repetition: There is some repetition in the introductory paragraphs where potential causes of ADHD are mentioned twice in slightly different ways. Combining these sections could make the introduction more concise. A few minutes of editing and this isn’t a problem anymore.
  2. Tone consistency: The tone changes slightly in the conclusion when addressing “your digital business,” which seems out of place given that this topic was not previously discussed in the article. A solid proofread and this would get caught & removed.

Is it perfect? Absolutely not. Would I use it? YES, but not on my main website. It’s too early to completely close my eyes and automate a site, but with tweaking this is very much publishable on a live site. There’s no doubt in my mind I’m going to use C@S content for a secondary blog I always wanted to start!

would use this content for building very specific niche articles about a narrow topic. I think it would do VERY well there. For creative or reviewable topics, human writing is still definitely needed. If you were to spend 20 minutes reviewing each article, you’d probably have a great flow and wonderful articles.

I will give Content at Scale credit for producing the best AI writing I’ve ever seen. No tool that I’ve tried even comes remotely close to developing this scale and readable piece of content.

The language is more complex than tools like Jasper or ChatGPT and doesn’t get itself stuck into keyword stuffing loops (my main Jasper complaint, it’s the reason I got rid of my subscription).

Again, if you were to spend 20 minutes polishing this article up (assuming all the context and keywords you provided earlier were in the best format they could be) you would have an article very comparable to something a hired content writer would probably write (minus the personal and anecdotal bits!)

If you’re using this tool, give it concrete topics.

Ask it to write you things about why certain animals are the best, 8 benefits of daily running, the 6 best places to take photos in Manhattan. Topics like that are what Content at Scale will write best.

Multiply this by 20, 30, 40 articles a month, and you’re well on your way to building a topical empire. But again, always revise, add human touch, and be genuine about what you publish. These tools should be assistants, not replacements!

Plagiarism and AI Detection Results

Ok now that we’ve gotten the review out of the way, what about plagiarism and AI detection? This is gonna be a hefty test, but I’m doing it here to save people potentially hours of time. I’m going to use 3 credits (3 keywords) and generate each one of them 3 times. I won’t edit anything inside of them, and will test them each with Originality and Copyscape. Here are the results:

Content at Scale Article

Variation #

Originality Human%

Originality AI%

Plaigerism %

Article 1 (Topic: WordPress)

Original

78%

22%

None

1st variation

73%

27%

None

2nd variation

76%

24%

None

Article 2 (Topic: GPT-3)

Original

63%

37%

None

1st variation

42%

58%

None

2nd variation

45%

55%

None

Article 3 (Topic: Software)

Original

78%

22%

None

1st variation

41%

59%

None

2nd variation

75%

25%

None

0 of the 9 article variations tested resulted in any flag of Plagiarism. So regardless of your thoughts on the quality of content, its organic. Regarding AI, this is up to you to decide. Again, if you are planning on editing these articles or having an assistant go through them to make sure they flow correctly, this tool will get you 90% of the way there.

I’d say 20 to 30 minutes for each of these articles will result in about 2-3 hours of a content writers time (resulting in a 6x productivity boost.) The fact that it pulls in top Google results too is such a bonus, so you can ask it for an article on pretty much anything.

I was very pleased with the results (at least out of the box), I’ve never seen fully AI-produced content even seem somewhat undetectable from the start. There are definitely a few syntax changes that would need to be made and paragraphs that would benefit from being switched around, but each variation stood strong.

Content at Scale Pricing

Now for pricing. This is where things get a little shaky. Since the product uses a bunch of AI engines, not just GPT-3, it costs more to run (thus outputting larger content). Pricing starts at $250/month and gives you 8 articles at 0.012 cents per word. The larger the plan, the more articles you get included per month and at a cheaper rate.

If the solo plan is even too expensive for you, they have a customized lower plan at $150/month (for 4 articles). Remember this all includes their WordPress plugin and auto posting features.

If you factor the solo plan pricing for the cost of researching and finding a writer + proofreading what they send you, it’s actually extremely reasonable. If you could generate most of an article in a few seconds, then spend 20 minutes editing or hire someone to do this. It’s actually a wonderful package [if you like the content that is produced].

Update: As of June 13th 2023, it looks like C@S offers a trial article for $39.99! This is equivalent to 1 credit and works just as it would if you purchased a plan (you get 3 reruns included).

Content at Scale pricing model as of June 13 2023

Even if you end up trying out Content at Scale, they offer a money-back guarantee, so you’ll get a full refund if you’re unhappy with your first few posts. If you sign up through Gold Penguin, you’ll get 20% bonus credits every month too!

They also have a “have us do it for you” package. For $2000, you’ll get 20 articles completely drafted and delivered to your inbox, each month. Pretty awesome.

Final Remarks

Overall, I really love this product. At first I was extremely skeptical since I know how easy it normally is to detect AI. After testing this out for myself on various topics, it’s very clear to see this is something different. Again, AI should never be used to completely write and publish something (especially if it’s content for Google), but using something that could get you most of the way there is never a bad thing. I would test out the tool for at least a month, see how it does for your niche, then decide if it’s worth paying for long term. One thing I wish the team did was offer a 1-article free trial. I think it would help showcase how different this tool is compared to what’s currently on the market. Hope this review helped, feel free to leave any questions and comments below!

Frequently Asked Questions

Is Content at Scale Writing Detectable by AI?

Not often, they claim this happens very rarely. As you can see in the graph above, 2 of the 3 articles were generally AI-free when tried in Originality.ai. It depends on the content you’re producing and can seem random at times.

Does Content at Scale have a free trial?

No, but they offer a money-back guarantee if you’re not happy with the product. Signing up through Gold Penguin also gets you 20% more credits per month.