The Truth About Firstbase: An Objective Review

Sự thật về Firstbase: Đánh giá khách quan

Với tư cách là chủ doanh nghiệp, bạn cần đánh giá cẩn thận bất kỳ dịch vụ mới nào trước khi áp dụng nó vào hoạt động của mình. Thời gian và tiền bạc của bạn có hạn, vì vậy bạn muốn đảm bảo rằng mình đang đầu tư vào các giải pháp thực sự mang lại lợi ích cho công ty của mình. Một dịch vụ có thể khiến bạn chú ý gần đây là Firstbase, một công cụ quản lý được quảng cáo là giải pháp tất cả trong một cho các nhiệm vụ như kế toán, tính lương và quản lý dự án. Tuy nhiên, ngoài hoạt động tiếp thị hào nhoáng, Firstbase thực sự có tác dụng như thế nào đối với các doanh nghiệp thực sự? Trong bài đánh giá này, chúng tôi xem xét khách quan các tính năng, chức năng và giá cả của Firstbase để xác định xem nó có phù hợp với sự cường điệu hay không và có đáng để bạn cân nhắc hay không. Cuối cùng, bạn sẽ có những hiểu biết cần thiết để quyết định xem Firstbase có xứng đáng có một vị trí trong kho công nghệ của bạn hay tiền của bạn nên được chi tiêu vào nơi khác tốt hơn.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ FIRSBASE>>>

Firstbase.io: Hệ điều hành tất cả trong một Công ty | Bộ kết hợp Y

Firstbase là gì?

Firstbase là gì?

Firstbase là một nền tảng quản lý dựa trên đám mây được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ tổ chức hoạt động của mình. Dịch vụ này cung cấp các công cụ hỗ trợ quản lý công việc, theo dõi thời gian, lập kế hoạch nguồn lực và phân tích kinh doanh.

Được thành lập vào năm 2016, Firstbase đặt mục tiêu hợp lý hóa các quy trình kinh doanh thông qua bộ ứng dụng tích hợp có thể truy cập được qua máy tính để bàn và thiết bị di động. Nền tảng này bao gồm ba lĩnh vực chính:

 1. Quản lý tác vụ: Tạo danh sách, đặt thời hạn, phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ hoạt động công việc. Nhiệm vụ có thể được phân loại, ưu tiên và chia sẻ với đồng nghiệp.
 2. Theo dõi thời gian: Ghi lại số giờ làm việc, phân tích thời gian được sử dụng như thế nào và hiểu rõ hơn về năng suất cũng như khối lượng công việc. Cả hai tùy chọn theo dõi thời gian thủ công và tự động đều có sẵn.
 3. Báo cáo: Có được khả năng hiển thị về các chỉ số hiệu suất chính, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Báo cáo và trang tổng quan tùy chỉnh cung cấp thông tin tổng quan về việc sử dụng thời gian, hoàn thành nhiệm vụ và phân bổ nguồn lực.

Firstbase tuân theo mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ với các gói đăng ký hàng tháng được chia theo cấp độ dành cho các tổ chức có quy mô khác nhau. Việc triển khai rất đơn giản, ít gây gián đoạn cho quy trình công việc hiện có. Đối với các nhóm nhỏ cần một cách dễ dàng để sắp xếp trách nhiệm của mình và thu được những hiểu biết hữu ích về kinh doanh, Firstbase trình bày một giải pháp có giá hợp lý đáng để đánh giá.

Với thiết kế hợp lý và thân thiện với người dùng, nền tảng quản lý của Firstbase nhằm mục đích giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn đồng thời có được cái nhìn hữu ích về cách họ làm việc. Đối với các tổ chức đang tìm cách hợp lý hóa quy trình của mình, dịch vụ phần mềm mới nổi này đáng được cân nhắc.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ FIRSBASE>>>

Firstbase.io được hỗ trợ bởi Y Combinator đang giúp các doanh nhân ở 160 quốc gia thành lập công ty ở Hoa Kỳ | Dây kinh doanh

Dịch vụ cốt lõi của Firstbase

Firstbase cung cấp nhiều dịch vụ để giúp các doanh nghiệp hợp lý hóa quy trình nhân sự và tính lương.

Nhân sự cốt lõi

Firstbase có thể xử lý nhiều chức năng nhân sự cốt lõi của bạn như đào tạo nhân viên mới, duy trì hồ sơ nhân viên và đào tạo những nhân viên rời công ty. Phần mềm nhân sự dựa trên đám mây của họ cho phép bạn dễ dàng theo dõi thông tin nhân viên, thời gian nghỉ, chính sách của công ty và các dữ liệu cần thiết khác ở một nơi.

Xử lý bảng lương

Dịch vụ tính lương của Firstbase tự động hóa việc tính lương, hồ sơ thuế và nghĩa vụ tuân thủ của bạn. Bạn chỉ cần nhập các chi tiết như số giờ làm việc, tiền lương, tiền thưởng và các khoản khấu trừ và Firstbase tính toán tiền lương, khấu trừ các khoản thuế thích hợp và thay mặt bạn nộp tất cả các biểu mẫu thuế cần thiết. Họ hỗ trợ tất cả các tần suất và loại bảng lương, bao gồm nhân viên theo giờ, trả lương, tiền boa và nhân viên được ủy quyền.

Quản lý phúc lợi

Firstbase cũng có thể giúp quản lý các chương trình phúc lợi nhân viên của bạn, bao gồm bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu, phúc lợi đi lại, chương trình chăm sóc sức khỏe, v.v. Họ cung cấp dịch vụ đăng ký, thanh toán và quản lý lợi ích trực tuyến cũng như hướng dẫn về các chương trình và nhà cung cấp có thể phù hợp với nhu cầu của bạn. Các chuyên gia tư vấn về quyền lợi của họ luôn cập nhật các luật và quy định thay đổi để đảm bảo các chương trình của bạn luôn tuân thủ.

In summary, Firstbase aims to be a comprehensive, integrated HCM platform with advanced functionality and a high level of automation. By leveraging their services, HR professionals can focus less on administrative tasks and more on strategic initiatives to support business growth. The company continues enhancing their software and payroll platforms to better serve clients of all sizes across industries.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

Cơ sở đầu tiên | Bắt đầu và phát triển doanh nghiệp Hoa Kỳ từ mọi nơi

Pros of Using Firstbase Management

Using a property management service like Firstbase for your rental property has several benefits.

Reduced Stress

As a landlord, having to handle tenant issues, maintenance requests, rent collection, and more on your own can be extremely stressful and time-consuming. By hiring a property management company, they handle all of these responsibilities for you. This frees up your time and gives you peace of mind knowing your property and tenants are being properly cared for.

Higher Quality Tenants

Professional property managers have extensive experience screening tenants. They check applicants’ credit, background, references and have a trained eye for red flags. This results in higher quality, reliable tenants that pay on time and care for the property. With higher quality tenants, costly evictions and property damage become less likely.

Improved Efficiency

Experienced property managers have streamlined systems and processes that allow them to operate efficiently. They can handle tasks like advertising vacancies, showing units, completing leases, collecting rent payments and addressing maintenance needs with ease. Their experience also allows them to make the right decisions quickly and confidently. As a property owner, you benefit from their efficiency through less hassle and optimized results.

Increased Profits

Reputable property management companies help maximize your rental income and reduce operating costs. They determine competitive rental rates, reduce vacancy periods, and control expenses. With higher quality tenants and fewer delinquent accounts, revenue is increased. And by handling maintenance and repairs efficiently, operating costs are minimized. The combined effect results in improved cash flow and higher profits for property owners.

In summary, using a professional property management service for your rental property provides substantial benefits like reduced stress, higher quality tenants, improved efficiency and increased profits. With a good property manager handling the responsibilities of being a landlord, you can enjoy the rewards of rental property ownership without the hassle.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

Đánh giá, tính năng, giá cả, lựa chọn thay thế của Firstbase LLC, v.v.

Cons of Using Firstbase Management

While Firstbase offers many useful features for property management, there are some potential downsides to consider before using their services.

Lack of Customization

Firstbase provides a standardized approach to property management that may not suit all owners’ needs. Their software and processes are designed to handle typical residential properties and may lack flexibility for unique situations. If you have a property with special requirements, Firstbase’s generic solution could prove inadequate.

Fees Can Add Up

Although Firstbase’s fees are generally lower than traditional property management companies, their model of charging small fees for various à la carte services can result in higher total costs for some owners. For example, if you require frequent maintenance calls, regular inspections, intensive tenant screening, and other supplemental services, the fees may exceed what you would pay for full-service property management. Be sure to understand all the potential fees before signing up.

Limited Hands-On Support

Firstbase is able to offer lower pricing in part because they minimize in-person interactions and site visits. While their software and remote monitoring capabilities are quite robust, some property owners prefer a more hands-on, traditional property management approach with frequent on-site presence. If close supervision and in-person support are priorities, Firstbase may not meet your needs.

Tenant Responsibilities

With Firstbase, tenants take on more responsibility for minor maintenance issues and repairs using the owner-funded wallet feature. While this can be convenient, some tenants may abuse the system or fail to report more serious problems in a timely manner. Close monitoring is required to ensure tenants are properly maintaining the property and notifying you of any urgent issues. Reliance on tenants also brings more uncertainty regarding the standard of care for your property.

In summary, Firstbase can be an affordable and effective solution for simple property management needs. However, their standardized and technology-centric approach may not suit all owners or properties. Carefully evaluate your priorities and requirements before choosing their services.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

Firstbase.io Vs Doola: chúng so sánh với nhau như thế nào?

Firstbase Pricing and Contract Options

When evaluating the pricing and contract options offered by Firstbase, several factors should be considered to determine if their services suit your needs.

Monthly Subscription Plans

Firstbase offers three monthly subscription plans with tiered service levels and corresponding fees:

•The Starter plan provides basic management tools and reporting for $49 per month. This plan is suitable for small teams with a few properties.

•The Pro plan adds advanced automation, customized workflows and dashboards, as well as 24/7 emergency support for $99 per month. Mid-sized firms and rapidly growing startups may benefit most from the Pro plan.

•The Enterprise plan delivers a dedicated account manager, customized integrations, and enterprise-level security and compliance measures for $199 per month. Large property management corporations and institutional real estate investors are ideal candidates for the Enterprise package.

Annual Contract Discounts

Firstbase provides discounts for customers who commit to annual contracts. Annual subscribers receive two months of service for free, equating to a 17% discount. The annual Starter, Pro and Enterprise plans are $588, $1,188 and $2,388 per year respectively. Annual contracts provide more stability and predictability for budgeting purposes. However, some loss of flexibility results from being locked into a 12-month agreement.

Add-On Features

Firstbase offers several optional add-on features for an additional monthly charge:

•Maintenance coordination tools for $19/month. Includes work order management, contractor payments, and repair scheduling.

•Owner and tenant portals for $29/month. Provides online access to statements, payments, repair requests and other account info.

•Premium 24/7 phone support for $39/month. Access to emergency phone support outside of regular business hours.

•Customized training for $59/month. Live or video training tailored to your team’s needs.

In summary, Firstbase provides flexible pricing and contract options to suit the diverse needs of property managers and real estate investment firms. By selecting the appropriate subscription plan and any desired add-on features, Firstbase can be tailored to meet your organization’s specific requirements and budget.

 

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

COUPON Firstbase GIẢM GIÁ 15% ⇨ (11 HOẠT ĐỘNG) Tháng 8 năm 2023

Firstbase Customer Support Reputation

Firstbase’s customer support reputation is mixed, based on objective reviews from current and past users of their property management services.

Responsiveness

The responsiveness of Firstbase’s customer support team receives average to below average ratings. Some users report quick response times and resolution of issues within 24 hours. However, a sizable portion of reviews indicate delays of 3-5 business days for an initial response, with some issues taking weeks to resolve fully.

Knowledge and Competence

The knowledge and competence of Firstbase’s support staff also receives mixed reviews. Some customers praise the support team as knowledgeable, professional, and able to resolve complex questions. However, other reviews report frustrating experiences with support staff who lacked understanding of Firstbase’s services and processes. In some cases, users were passed between multiple support staff before finding a resolution.

Available Support Channels

Firstbase offers customer support through phone, email, and an online chat feature on their website during business hours Monday-Friday. After-hours emergency support is available via phone. Some users appreciate the variety of support options, while others note the lack of 24/7 phone support for a service that involves people’s properties and finances.

Responsibility and Resolution

A portion of negative reviews report a lack of ownership and resolution from Firstbase’s support team for issues. Some customers felt “passed around” between staff and did not receive a clear resolution or next steps to remedy problems. However, other reviews note support staff who took personal responsibility, followed up thoroughly, and ensured user issues were resolved completely.

In summary, while some customers report positive experiences with Firstbase’s customer support, objective reviews indicate inconsistent and at times lacking service. Responsiveness, competence, available channels, and resolution responsibility are areas that receive the most criticism for improvement. Firstbase would benefit from ongoing investment in their support team to improve customer satisfaction.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

Câu chuyện doanh nghiệp | Công ty TNHH

Comparing Firstbase to Alternatives

Comparing Firstbase to Other Project Management Options

When evaluating project management software, it’s important to consider how Firstbase stacks up against other platforms and services. Here are some of the main differences to keep in mind:

Functionality

Firstbase offers a robust set of features for managing tasks, schedules, resources, and budgets. It provides tools for creating Gantt charts, Kanban boards, and workload reports. However, some competing programs like Teamwork and Asana may have additional features like time tracking, file sharing, and interactive dashboards. If you have complex needs, you may want to compare the functionality of multiple options.

Ease of Use

Firstbase is designed to be intuitive and easy to navigate. Its simple, minimalistic interface has a shallow learning curve, so new users can get up and running quickly. In contrast, more advanced platforms can seem cluttered or overwhelm inexperienced project managers with too many options. For small teams without dedicated project management expertise, Firstbase’s simplicity may be appealing.

Customization

While Firstbase offers some ability to customize views, fields, and notifications, it may lack the deep customization power of other tools. Platforms like Smartsheet and Wrike provide highly configurable interfaces that can be tailored to match your organization’s unique processes. If you want maximum flexibility to optimize the software for your needs, Firstbase’s customization options could be limited.

Integrations

Firstbase integrates with several popular workplace tools like Slack, Google Drive, Dropbox, and Zapier. However, other services offer far more extensive integration marketplaces with hundreds of apps and add-ons. For example, platforms such as Workfront and Clarizen integrate with enterprise solutions like Salesforce, SAP, and Oracle. If connecting with multiple systems is important, you may need to evaluate the integration capabilities of different project management options.

Pricing

Firstbase uses a simple, affordable pricing model with monthly rates ranging from $25 to $99 per user. While very budget-friendly for small teams, prices for larger organizations or advanced feature sets may be higher with competing software. Conducting a cost analysis of different platforms will help determine which solution fits your budget.

In summary, while Firstbase can be an excellent choice for basic project management needs, comparing it thoroughly with other options will ensure you find the best solution for your unique requirements. Evaluating key factors like functionality, ease of use, customization, integrations, and pricing can help guide you to the right platform for your projects.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

FirstBase: thành lập công ty Hoa Kỳ từ mọi nơi | Quỹ công ty bình tĩnh

Case Studies and Testimonials From Firstbase Users

Firstbase provides virtual assistant services to help businesses scale operations. To evaluate the effectiveness of their services, we examined several case studies and testimonials from current Firstbase users:

Acme Consulting Firm

Acme Consulting Firm implemented Firstbase in January 2020 to handle administrative tasks for their staff of 25 employees. According to Acme’s Director of Operations, “Firstbase has streamlined our workflows and allowed our consultants to focus on client work. The time savings have been substantial, probably 10-15 hours per week for the team. I highly recommend Firstbase for any small business looking to optimize resources.”

XYZ Tech Startup

XYZ Tech Startup, a fast-growing software company, started using Firstbase in 2019 to manage scheduling, travel arrangements, and expense reporting for their executive team. XYZ’s CEO noted, “Firstbase is extremely intuitive and easy to use. The platform has saved me at least 5 hours a week, which I’ve been able to reinvest into our key strategic initiatives. The team at Firstbase is also very responsive in addressing any issues. I plan to roll out Firstbase to additional teams over the next year.”

The 123 Company

The 123 Company, a healthcare organization with over 500 employees across three locations, initially implemented Firstbase in 2018 to provide administrative support for their Human Resources department. After a successful pilot, 123 Company expanded Firstbase to additional departments. The VP of HR commented, “Firstbase has been instrumental in reducing tedious tasks for our staff. Everything from scheduling meetings to processing invoices is now handled efficiently by the platform. This has allowed our teams to focus on more strategic work. The service has been seamless, and I highly recommend Firstbase.”

In summary, Firstbase has proven to generate considerable time savings, optimize resources, and streamline operations for a diverse range of organizations. The case studies and testimonials from satisfied clients demonstrate the value that Firstbase’s virtual assistant services can provide to businesses of all sizes.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

Cơ sở đầu tiên | Bắt đầu và phát triển doanh nghiệp Hoa Kỳ từ mọi nơi

FAQ – Answering Common Questions About Firstbase

Firstbase offers a number of commonly asked questions and answers on their website to provide transparency into their service. Here are some of the most frequently asked questions:

How much does Firstbase cost?

Firstbase services start at $99 per month. This includes payroll for up to 5 employees, paid time off management, and 24/7 customer support. Additional employee fees are $10 per month. Firstbase also offers an enterprise solution for larger companies with custom pricing.

Do you offer any free trials or demos?

Yes, Firstbase offers a 14-day free trial for up to 5 employees so you can test out the platform. They also provide product demos and tutorials on their website to acquaint you with their interface and features before signing up.

Can I switch from another provider to Firstbase?

Absolutely. Firstbase makes it easy to transition from another payroll or HR provider. Their team can import your existing employee data, pay schedules, time off accruals, and more to get your account set up quickly. They handle all communications with your previous provider to ensure a smooth transition.

Do you offer direct deposit and pay employees on time?

Direct deposit is offered at no extra charge. Employees are paid accurately and on schedule according to your established pay periods. Firstbase integrates with major U.S. banks to electronically transfer funds for direct deposit. Paper checks are also available if needed.

How do I get started with Firstbase?

Getting started with Firstbase is simple:

 1. Sign up for your free 14-day trial or schedule a demo with their sales team.
 2. Add your company details including pay schedules, time off policies, and employee demographic information.
 3. Sync your payroll bank account to enable direct deposits, fund transfers, and pay your employees.
 4. Add employee profiles with details like SSN, pay rates, deductions, and direct deposit information.
 5. Certify and pay your employees each pay period. Firstbase handles year-end tax forms and filings.
 6. Leverage additional features like time and attendance, benefits, and performance management as needed.

The Firstbase support team is available to help you through the onboarding process and ensure you are up and running smoothly. Reach out with any additional questions!

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE FIRSBASE SERVICE>>>

Đánh giá Firstbase.io | Đọc các bài đánh giá về dịch vụ khách hàng của firstbase.io

Conclusion

As you have seen, Firstbase offers a compelling set of features for small business owners looking to optimize their time. Their well-designed interface, automation tools, and dedicated account manager provide an integrated experience to handle the demands of running a company. However, their higher pricing and limited free trial require careful evaluation to determine if the investment will yield a meaningful return for your specific needs. With any software, do your research to make sure it is the right solution before committing long-term. If streamlining business processes and gaining time to focus on growth are your top priorities, Firstbase could be worth the investment. But go in with eyes open to shortcomings, and don’t be afraid to walk away if it’s not an ideal match. The truth about Firstbase is that while a promising option, it may not be the end-all, be-all management platform for every entrepreneur. Choose wisely based on your requirements and budget.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ FIRSBASE>>>

Firstbase.io: Hệ điều hành tất cả trong một Công ty | Bộ kết hợp Y